Badstuen

Kulturmaskinen

Der er altså et par år endnu i de eksisterende rammer, og stadig er der masser af muligheder for og gode grunde til at udnytte de mange kulturelle tilbud.

Det er langt fra tilfældet. Badstuen lukker ikke. Badstuen er ikke under afvikling. Badstuen er tværtimod i kraftig udvikling. For at fastholde denne udvikling har vi brug for din hjælp til at signalere, at Badstuen netop ikke lukker, men blot flytter til nye lokaler. Foran os ligger en meget stor opgave. At samle de tre huse i Kulturmaskinen er ikke let. Men det er en stor udfordring, og vi vil meget gerne have jer brugere til at komme med idéer og input til, hvad Kulturmaskinen skal indeholde.

For at lette informationen og kommunikationen for alle har vi lanceret en ny hjemmeside. Den ny hjemmeside vil indeholde alle tilgængelige informationer. Projektet er tredelt og omhandler.

Jeg håber, vi med hjemmeside vil få et redskab til dialog mellem borgere, brugere, personale, frivillige, embedsmænd, politikere og andre, der vil være med til at skabe et kulturcenter, der peger fremad, bevarer og udvikler de værksteder og aktiviteter, vi kender i de tre huse i dag, og som ikke mindst også giver plads til nye og spændende tiltag på tværs af husene.

informatic.dk advert

WELCOME TO AFRICA!

Check out the latest news about of African domain names.

Blogroll: