Badstuen

Mødelokaler

Mødelokaler

4 mødelokaler med forskellige faciliteter, tavler og internet-tilslutning. Mødelokalerne har forskellige størrelser og kan rumme fra 15 til 45 personer. De er velegnede for foreninger, klubber, studiekredse, partier, til orienteringsmøder, foredrag, undervisning osv. Brug af lokalerne til kommercielle formål er også muligt, men har 2. prioritet.

5. lokale anvendes fortrinsvis som fotoatelier og pga en spejlvæg, meget som danselokale.

Lokalernes navne og størrelse (ved standardopstilling):

Mødelokalerne stilles til rådighed for foreninger, foredragsholdere, debatklubber, undervisning, interesse, samvær. Endvidere for politiske partier, brancheforeninger, institutioner, stats-, amts- og primærkommunale organisationer – offentlige såvel som lukkede arrangementer.

Der må gerne opkræves entré eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved pågældende og senere lignende arrangementer, mens egentlig kommerciel virksomhed, varesalg, reklamekampagne eller lignende aktivitet med erhvervs- eller privatøkonomiske formål falder under kategori 2

Badstuen sørger for standardopstilling af møbler og inventar i mødelokalerne – se opslag i hvert lokale. Brugeren kan efter behov og formål med lokalebrug møblere om, men skal aflevere lokalet i standardopstilling og i øvrigt efterlade det i rengjort stand.

Aflysning af lokalebrug skal ske senest 2 dage før mødedatoen, i modsat fald hæftes for lokalegebyret, hvilket også gælder helt uvarslet udeblivelse fra et reserveret mødelokale.

Badstuen kan ikke hjælpe med sekretariatslignende opgaver, men der er adgang til mønttelefon i forhallen, fax-meddelelser kan modtages/ekspederes fra kontoret.

informatic.dk advert

WELCOME TO AFRICA!

Check out the latest news about of African domain names.

Blogroll: